Hemnices programma
Kontakti
.
Vēsture atkārtojas – atbrīvošanās no milzīgas atkarības
    
Stādieties priekšā, ka jūs dzīvojat Eiropā pirms 500 gadiem. 80% iedzīvotāju ir fermeri, kas dzīvo ārkārtīgi trūcīgos apstākļos. Jūs neprotat lasīt un rakstīt, bērni mirst no epidēmijām, nenodzīvojot līdz 5 gadu vecumam. Nodeva, kas jāmaksā feodāļiem un magnātiem, atstāj jūs gandrīz bez iztikas līdzekļiem.

Valda Romas baznīca, tā laika vienīgā baznīca Eiropā, kura pārliecina ticīgo miljonus, ka ceļš uz debesīm ir iespējams tikai caur Romu.

Ja jūs nesamaksāsiet, saka Roma, tad jūsu dvēsele nonāks šķīstītavā vai arī uzreiz ellē. Tādējādi miljoniem dālderu, tā laika naudas vienību, Romas baznīcas ticīgie atdeva samaksai par indulgencēm. Protams, šī nauda kalpoja šīszemes mērķiem. Piemēram, lai atjaunotu zelta rotājumus Svētā Pētera katedrālē Romā. Lai nodrošinātu pastāvīgu līdzekļu pieplūdumu, indulgenču pārdevēji ieradās viduslaiku Eiropas pilsētās un ciemos. Šīs tirdzniecības devīze bija: "Tikai tad, ja jūs atdosiet savu dālderi baznīcas kasē, jūsu dvēsele tiks laukā no šķīstītavas." Un jūs nezināt, iztērēt pēdējo peniju, lai nopirktu bērniem ēdienu, vai nopirkt caurlaidi uz debesīm savai dvēselei. Bet drīz vien kaut kas notika – jauns mūks 1517. gada 31.oktobrī izkarināja uz Vittenbergas tempļa sienām 35 tēzes.

Martina Lutera vēstījums bija vienkāršs un skaidrs: ne Romas baznīca ne jebkurš cits nevar pārdot debesu atslēgas, jo debesis ir mūsos pašos. Šis vienkāršais vēstījums izsauca garīgās atbrīvošanās vētru. Negaidot miljoniem cilvēku saprata – desmitiem gadu viņus mānījuši un muļķojuši ar vienu vienīgu mērķi – padarīt Romu bagātu.

Atbrīvošanās vētra bija tik stipra, ka pastāvošās sabiedriskās sistēmas sabruka. Pēc 4 gadiem, 1521.gada 18.aprīlī, Martinu Luteru izsauca uz imperatora parlamentu Vormsā. Karaļa Čārlza V un Romas legātu klātbūtnē viņu aicināja atteikties no saviem uzskatiem, lai tiktu atjaunota iepriekšējā lietu kārtība. Luters atteicās to darīt.

Šī diena Vormsā tiek uzskatīta par svarīgāko tūkstošgades dienu, tāpēc ka tā visvairāk ietekmēja vēstures gaitu. Prāta atbrīvošanās no gadsimtiem ilguša garīgā jūga kļuva par neatgriezenisku procesu.
Miljoni analfabētu fermeru sāka mācīties lasīt un rakstīt, izmantojot Bībeles vācu tulkojumu. 16.gs. gaitā analfabētisma līmenis pazeminājās no 80% līdz 20%. Sākās komercijas un tirdzniecības uzplaukums, tā kā cilvēki tagad varēja lasīt un rakstīt.

Martina Lutera laikabiedrs Ulrihs fon Hattens aprakstīja neaptveramo brīvības izjūtu šādi: " Kāds gan prieks ir dzīve!" Tā beidzās viduslaiki un cilvēka intelekta un saprāta atbrīvošana atklāja resursus visās cilvēka dzīves sfērās, kā rezultātā Eiropa kļuva par visvarenāko pasaules daļu.

Tagad, pēc 500 gadiem, mēs atrodamies analoģiskā atkarībā. Šoreiz tā ir nevis saprāta un intelekta, bet gan organisma un veselības atkarība. Gluži kā pirms 500 gadiem, cilvēki spiesti šķirties no pēdējās naudas, jo tiek uzturēta maldīgā pārliecība, ka farmaceitiskā rūpniecība spēj mums dot veselību.

Ir pienācis laiks atbrīvoties no šiem maldiem. Tāpat kā pirms 500 gadiem, vēstījums ir ļoti vienkāršs. Nevienam, izņemot jūs pašus, nav jūsu veselības atslēgas. Cilvēces atbrīvošanās no maldiem, kas saistīti ar veselību, atklās tādus pašus resursus visos sabiedrības slāņos, kādus atklāja garīgā atbrīvošanās pirms 500 gadiem.

Mēs nevaram vairs gaidīt ne dienu. Šodien Hemnicē mēs karinām pie sienas tēzes par atbrīvošanos attiecībā uz cilvēka veselību, kas ir vairāk nekā vienkāršas. Mēs stādām priekšā Hemnices programmu, kura kļūs par pamatu jaunai pieejai veselības aizsardzībai visā pasaulē.
 
   
Created by I.am.human.lv