Hemnices programma
Kontakti
.
 
Hemnices programma

 1. .Mēs, visi Zemes cilvēki, saprotam, ka 20.gs. beigās mums visiem nav adekvātas informācijas par savu organismu, mūsu veselības pamatiem un slimību rašanās iemesliem. Veselības problēmas nostāda miljoniem cilvēku visā pasaulē fiziskajā un finansu atkarībā no grupām ar kopīgām interesēm, kuras iedzīvojas uz slimību saglabāšanas rēķina, tātad- no farmaceitiskajām korporācijām.
 2. Visu farmaceitisko kompāniju kopīgais mērķis – iedzīvošanās uz slimību rēķina, bet ne to profilakse vai iznīcināšana. Farmaceitiskajai rūpniecībai ir tieša finansiāla interese slimību saglabāšanā ar mērķi tālāk attīstīt farmaceitisko tirgu.
 3. Pats izdevīgākais farmaceitiskais bizness ir balstīts uz tām slimībām, kuras ir visizplatītākās. Farmaceitiskā rūpniecība kā tāda ir nopietns šķērslis tam, lai izdotos veikt izrāvienu sirds – asinsvadu saslimšanas, sirds nepietiekamības, vēža, osteoporozes u.c. slimību kontrolē, kurām ir epidēmisks raksturs.
 4. Bizness uz slimībām – visizdevīgākais bizness pasaulē. Ienākumi, ko gūst farmaceitiskā rūpniecība, ir vairākas reizes augstāki nekā kopā ņemti visu citu veidu rūpniecības nozaru ienākumi. Farmaceitiskās rūpniecības ienākumi tiešā vai netiešā veidā ir galvenais iemesls tam, ka aug izdevumi par veselības aizsardzību. Burtiski visu ekonomiski attīstīto valstu ekonomika ir iespiesta farmaceitiskās rūpniecības interešu spīlēs.
 5. Mēs, visas pasaules cilvēki, divkārt ciešam no šāda lietu stāvokļa. Pirmkārt, mums tieši vai netieši nākas apmaksāt veselības aizsardzības sistēmas pieaugošās izmaksas. Otrkārt, mēs negūstam kompensāciju par izdoto naudu ne labas veselības veidā, ne arī kontrolē par epidēmiska rakstura saslimšanām.
 6. Apstākļos, kad pastāvēja izteikta pretošanās no farmaceitiskās industrijas puses, medicīnā tika panākts izrāviens, kurš ved pie sirds – asinsvadu slimību kontroles iespējamības. Infarkts un sirdstrieka kā tādi nav slimības, tās ir hroniska vitamīnu trūkuma sekas, kuru var novērst.
 7. Tagad, kad cilvēcei ir unikāla iespēja atbrīvoties no sirds – asinsvadu saslimšanām, farmaceitiskie karteļi rada vispasaules karteli, lai to nepieļautu. Lai sasniegtu savus mērķus, farmaceitiskās kompānijas cenšas saglabāt sirds – asinsvadu slimību eksistenci un līdz ar to miljonu cilvēku priekšlaicīgas bojāejas iespējamību.
 8. Tādas darbības atklāj farmaceitiskās rūpniecības patiesās intereses. Mēs, pasaules cilvēki, vairāk nevēlamies atrasties šo kopīgu interešu grupu amorālo interešu jūgā.
 9. Mēs paziņojam, ka farmaceitiskā rūpniecība, kuras bizness ir balstīts uz slimību saglabāšanu, ir amorāla un nesavienojama ar cilvēktiesību pamatprincipiem. Mēs pieprasām nekavējošu likuma normu pieņemšanu, kas aizliegtu turpmāko šīs rūpniecības darbību.
 10. Slimību saglabāšana, lai palielinātu ārstniecības preparātu pārdošanas apjomu, nes miljonu cilvēku bojāeju. Ņemot vērā šo noziegumu mērogu, tiem jāsaņem pats bargākais sods esošās likumdošanas ietvaros, bet nācijām neatliekamā kārtā jāpieņem tālākie likumi šajā jomā. Starptautiskajā līmenī šādu darbību nekavējoties jāvajā ar tiesu sistēmas palīdzību kā cilvēktiesību noziedzīgu pārkāpšanu.
 11. Esošajām farmaceitiskajām kompānijām nekavējoties jātiek pakļautām izmeklēšanai, kas noteiks bagātību iegūšanas pakāpi, kas radusies, pateicoties slimību apzinātai saglabāšanai un to izskaušanas nepieļaušanai. Ja farmaceitiskās kompānijas izrādīsies vainīgas šādu noziegumu izdarīšanā, tad to aktīvie konti jāslēdz un jāizlieto zaudējumu kompensāciju izmaksai cietušajām pusēm un sabiedrībai kopumā.
 12. Politiķus un pārējos līdzdalībniekus, kuri tiks atzīti par vainīgiem šādu noziegumu slēpšanā un atbalstīšanā, jāsauc pie atbildības tiesas ceļā.
 13. Likumdošana, kas liek šķēršļus brīvai pieejai vitamīnu u.c. dabisko ārstniecības līdzekļu lietošanai, jāanulē.
 14. Bez tam šī programma veido pamatu jaunai veselības aizsardzības sistēmai. Kā pirmais solis tās veidošanā jāatzīst cilvēku neatņemamas tiesības uz veselības aizsardzību un uzlabošanu.
 15. Par jaunās veselības aizsardzības sistēmas galveno mērķi kļūs slimību profilakse un iznīdēšana. Vitamīnu un šūnu medicīnas darbības izpēte veidos galvenos pamatus efektīvu, blakusefektus neradošu un ekonomisku veselības aizsardzības līdzekļu radīšanā.
 16. Mēs, Zemes iedzīvotāji, paziņojam, ka radīsim tādu jaunu veselības aizsardzības sistēmu un paši noteiksim tās prioritātes.
 17. Tādas jaunas veselības aizsardzības sistēmas radīšana ir kā priekšnoteikums, lai cilvēki saņemtu vispusīgu informāciju un izglītošanu veselības aizsardzības jautājumos. Katrā pilsētā jābūt izveidotiem informācijas centriem, ar kuru starpniecību komitejas nozīmēti cilvēki un speciālisti, kuriem ir medicīniskā izglītība, veiks darbības, kas veicinātu tādas jaunas sistēmas radīšanu.
 18. Esošo medicīnas darbinieku sagatavošana tiks paplašināta, bet jaunie speciālisti tiks sagatavoti tikai uz jaunās pieejas bāzes.
 19. Izglītošana veselības jomā būs obligāts mācību priekšmets skolās un augstskolās, un jautājumi, kas saistīti ar veselības aizsardzību, tiks virzīti visos līmeņos.
 20. Medicīniskie pētījumi un ārstniecības preparātu licenzēšana tiks realizēta kompleksās valsts kontroles sistēmas ietvaros.
Mēs aicinām visas pasaules tautas atbalstīt šo programmu un realizēt to jūsu pilsētā un valstī. Izdariet to savas personīgās un nākamo paaudžu veselības labā. Mēs aicinām balsot tikai par tiem politiķiem, kuri atbalsta šo programmu un veicina tās realizāciju. Neuzticieties tiem politiķiem, kuri ir farmaceitisko karteļu marionetes.

(Pēc Hemnices programmas pasludināšanas zālē esošie vairākas minūtes aplaudēja, stāvot kājās.)
Lēdijas un džentlmeņi, kad jūs iesiet projām, dziļi ieelpojiet un sajūtiet jaunās ēras sākumu! Neviens, izņemot mūs pašus, nevarēs izpildīt šo uzdevumu!

   
Created by I.am.human.lv